در زندگیمون خیلی وقت ها فرصت های خوبی برای سرمایه گذاری به وجود می آید اما متاسفانه به دلیل نداشتن پول مجبوریم خیلی ساده از کنارش بگذریم، خب حالا راه حل چیه؟ باید از قبل برنامه ریزی کنیم که خیلی هم سادست ، اول هر ماه زمانی که حقوق خود را می گیرید قبل از این که شروع به خرج کردن بکنید همان موقع ۲۰٪ از آن را در حسابی جداگانه بریزید به عنوان پس انداز، من مطمئنم این ۲۰٪ که برای خودتان کنار می گذارید می تواند آینده مالی شما را متحول کند. باور غلط در رابطه با پس انداز این است که خیلی ها پول کنار می گذارند برای روز مبادا ، یا برای این که اگر زمانی اتفاقی افتاد بتوانند حل کنند ، این بزرگترین اشتباهی است که می توان در رابطه با پس انداز انجام داد ، شما پس انداز می کنید که با اون پول سرمایه گذاری کنید و بتوانید از اون پول باز هم پول بسازید و درآمد فعال برای خود ایجاد کنید باور غلط شماره دو این است که می گید که حالا بگذار خرج کنم آخرش هر چی ماند آن را پس انداز می کنم، این فرضیه آن جاییش اشتباه است که اگر شما برای این ماه ۲۰۰ت پول داشته باشید طوری برنامه ریزی می کنید که با آن ۲۰۰ت به پایان ماه برسید و اگر ۱۰۰ت هم داشته باشید باز به همین ترتیب پیش می روید ، یعنی در آخر ماه پولی نمی ماند که بخواهید پس انداز کنید. خیلی ها بهانه می آورند که من همینطوری به آخر ماه نمی رسم چطوری پس انداز کنم؟ باید به این دوستان هم بگم که شما می توانید از ۲٪ شروع کنید و هر ماه افزایش بدید این مقدار را تا بتوانید ۲۰٪درآمدتان را پس انداز کنید. راه ارتباطی من و شما: