امروز‌ پنجشنبه ای دیگر است... و دلخوشند به این پنجشنبه ها... به یک فاتحه... یک صلوات .... یک خدا بیامرزتش... همین ها برایش یک دنیاست در آن دنیا... شادی روح همه رفتگان صلوات. برای ارتباط با ما‌ در اینستاگرام و تلگرام به آیدی زیر یا ‌لینک ها مراجعه نمایید. Id : alireza_karimian7